Bumper Analyse

Het Analyse dashboard stelt je in staat om op een overzichtelijke manier jouw schades te analyseren waardoor er concrete acties ondernomen kunnen worden. Want als je wéét waar je op kunt sturen, is veel schade al snel te voorkomen. Zo gaan we samen voor veilig transport. Veilig vooruit.

Vooruitzicht op minder schade

Met het Analyse dashboard zie je wie wanneer welke schade rijdt en wat dat kost. Zie knelpunten die je misschien nooit eerder zag. In één oogopslag. Dat helpt risico’s identificeren, verbanden zien en conclusies trekken. Op basis van feiten betere keuzes, beslissingen maken en (proactief) bijsturen als je ziet dat er een betere weg is. 

Zo werkt Bumper Analyse

Wanneer je dan naar Bumper Analyse gaat, kun je een aantal onderwerpen bekijken: schadebedrag, schades per maand, per tijdstip, per kenteken, per chauffeur en per afdeling.

Enkele aspecten van het Analyse dashboard 

 • Inzicht in schades. Dit Analyse dashboard biedt een diepgaand inzicht in schades, waardoor je effectievere beslissingen kan nemen en de schadelast kan verminderen.
 • Diverse inzichten. Het dashboard is overzichtelijk en biedt informatie over schadebedragen, schades per maand, per tijdstip, locatie, kenteken, chauffeur en per afdeling.

 • Tijdsbesparing. Het dashboard bespaart veel tijd omdat je direct toegang heb tot gegevens over gemelde schades, zonder omslachtig onderzoek.

 • Laden van niet-gemelde schades. In Bumper kan je alle schades melden. Ook degene die je niet doorgeeft aan jouw verzekeraar. Hiermee krijg je een completer dashboard. De niet gemelde schades kan TVM niet inzien (behalve wanneer u hiervoor kiest (periodiek)). Lees meer.
 • Meekijken en advies geven. Met deze informatie kan je TVM laten meekijken en advies bespreken om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren. Bepaal zelf wat ze mogen zien en tot wanneer.

Het Analyse dashboard biedt de mogelijkheid om deze doelen te realiseren 

 • Schadelast reductie. Door inzicht in schades kan je proactieve maatregelen nemen om de schadelast te verminderen. 
 • Verkeersveiligheid. Draag bij aan de algemene verkeersveiligheid door inzicht te krijgen in oorzaken van de schades. 

 • Aantrekken en behouden van klanten. Verbeter jouw operationele processen en verminder schades om klanten aan te trekken en te behouden.

 • Veiligheid op de werkvloer. Identificeer risico's en verbeter de veiligheid voor je medewerkers. 

 • Duurzaam inzetbaar houden. Zorg ervoor dat jouw medewerkers en materieel duurzaam inzetbaar blijven. 

 • Operationele processen verbeteren. Optimaliseer processen om efficiënter te opereren. 

 • Verbetering van communicatie. Gebruik de inzichten om effectievere communicatie met klanten en medewerkers. 

Bumper opleidingen

Met dit inzicht van het Analyse dashboard kan je chauffeurs coachen om nieuwe schades te voorkomen. Dit kan via de korte opleidingen die u kan toewijzen aan elke medewerker.

Bumper Opleidingen

Bumper is een preventieplatform

Met dit krachtige dashboard en de ondersteuning van Bumper, kan je als ondernemer jouw bedrijfsdoelen bereiken, de veiligheid verbeteren en operationele processen optimaliseren. Het biedt een allesomvattende benadering om jouw bedrijf veiliger en succesvoller te maken.